Kancelaria notarialna oferuje w ramach swojej profesjonalnej działalności, obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, przy zachowaniu wszelkich zasad etyki zawodowej, starając się zapewnić uczestnikom czynności notarialnych maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego. Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów, wystarczających do sporządzenia czynności określonego rodzaju. Dokumenty te każdorazowo określi notariusz. Dokumenty najlepiej dostarczać osobiście do Kancelarii. Należy pamiętać, że kserokopie, skany, wydruki z faksu nie są uznawane przez polskie prawo za dokumenty i nie mogą one służyć za załączniki do aktów notarialnych, będących podstawami wpisu do księgi wieczystej. Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy dostarczyć przed ustalonym terminem zarezerwowanej czynności prawnej, co zagwarantuje Państwu sprawną i profesjonalną obsługę. Czynności notarialne – zgodnie z treścią ustawy Prawo o notariacie – są dokonywane w Kancelarii. Jednakże niektóre czynności mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Opinie o firmie

Ratings & Reviews

No reviews yet. Be the first to write one!

Write a Review