ZELPAT Plus Kancelaria Patentowa Henryk Pisiński

Zapewniamy kompleksową obsługę w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w kraju i zagranicą; wynalazki wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM – Unia Europejska), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI) i podmiotami zagranicznymi. Usługi: ochrona patentowa, badania patentowe czystości, zdolności patentowej, ochronnej i rejestrowej, opinie i ekspertyzy w zakresie własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i praw autorskich, opracowanie i negocjacja umów, pośrednictwo w obrocie prawami wyłącznymi, prowadzenie postępowania przed sądami powszechnymi i patentowymi, wycena wynalazków, znaków towarowych i know-how.

Twoja ocena: oceń teraz
Ocena firmy: 0 - 0 głosów

Opinie o firmie

Podobne firmy

r e k l a m a