Kredyty dla firm są jednym z instrumentów finansowych umożliwiających firmom utrzymanie płynności finansowej, finansowanie zakupów środków obrotowych i inwestycji. Posiadane aktywa finansowe nie zawsze są wystarczające toteż korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (takim źródłem są kredyty) bywa jednym z najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych.
Kredyt na firmę można wziąć w praktycznie wszystkich bankach i choć warunki kredytowania mogą się mniej lub bardziej różnić, podstawowe rodzaje kredytów przewijają się we wszystkich ofertach.

Kredyty w rachunkach bieżących i linie kredytowe
Przeznaczone są na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i utrzymanie płynności finansowej w warunkach jej zagrożenia. Kredyt na firmę w rachunku bieżącym jest rodzajem limitu debetowego w podstawowym rachunku bankowym firmy. To z reguły kredyt krótkoterminowy, czyli udzielany na maksimum rok. Pieniądze wpływające na konto firmy automatycznie zmniejszają poziom zadłużenia.
Linia kredytowa jest kredytem, który wymaga otwarcia odrębnego rachunku. Obsługa tego kredytu jest zbliżona do kredytu w rachunku bieżącym (bank udostępnia limit debetowy), tyle tylko, że bieżące wpływy nie są automatycznie zaliczane na poczet spłaty zadłużenia. Spłata dokonywana jest odrębnym poleceniem przelewu na rachunek linii kredytowej.

Kredyt obrotowy
Kredyt w rachunku bieżącym i linia kredytowa są kredytami typowo obrotowymi. Przeznacza się je na finansowanie bieżącej działalności tj. zakupy towarów, materiałów, czy usług oraz spłaty zobowiązań wobec kontrahentów.
Najczęściej jednak mianem kredytów obrotowych określa się kredyty wypłacane jednorazowo lub w transzach na rachunek bieżący przedsiębiorstwa bądź inne wydzielone konto. Spłata kredytu następuje najczęściej w ratach.

Kredyt inwestycyjny
Kredyty inwestycyjne służą finansowaniu wydatków inwestycyjnych i w przeciwieństwie do kredytów wymienionych powyżej są kredytami długoterminowymi, czyli udzielanymi na dłużej niż rok. Kredyty tego rodzaju przeznaczane są najczęściej na finansowanie zakupów środków trwałych, modernizację przedsiębiorstwa, czy restrukturyzację i rozbudowę firmy.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 2 - 1 głos