ZARZĄDZAJĄCY.PL Benedykt Ożóg

Cel wspólnej pracy:

Poznanie i opanowanie przez zarządzającego trzech najważniejszych umiejętności osobistych zarządzającego, jakimi są przekazywanie, nadzorowanie i uczenie odpowiedzialności po to, by zespół pracował efektywniej, a Zarządzający miał więcej czasu na działania strategiczne, budował swój autorytet w zespole i miał jeszcze więcej satysfakcji z zarządzania.

Zakres merytoryczny programu:

Program na poziomie I obejmuje wspólne określenie 3 najważniejszych potrzeb zespołu. Ich zaspokojenie zależy od trzech najważniejszych umiejętności osoby zarządzającej. W ramach programu następuje ćwiczenie umiejętności w pracy z własnym zespołem, co pozwala na weryfikację ich skuteczności i utrwalenie nowego sposobu zarządzania.
Pierwszą umiejętnością, najbardziej podstawową, jest przekazywanie zadań wraz z odpowiedzialnością za jego pełne wykonanie. W ramach zajęć uczestnicy określają najbardziej skuteczny sposób przekazywania zadań, w tym zadań trudnych, prowadzący do ich pełnej realizacji. Dzięki nowemu sposobowi przekazywania Zarządzający może więcej zająć się zarządzaniem pracą zespołu, niż wykonywaniem pracy, którą może wykonać zespół. W efekcie prowadzi to do spełnienia swojej roli jako zarządzającego zespołem.
Drugą umiejętnością jest nadzorowanie zadania, budujące odpowiedzialność za jego dobre wykonanie, a nie lęk przed nadzorowaniem. Przez taki sposób nadzorowania Zarządzający tworzy wokół siebie środowisko, w którym ludzie mają ochotę brać odpowiedzialność za zadania i sami przyznają się do swoich błędów, zanim błąd wyjdzie na jaw, gdyż czują się odpowiedzialni. Dzięki temu Zarządzający ma przyjemność z nadzorowania ludzi, przy jednoczesnym mniejszym nakładzie pracy poświęconej na nadzorowanie.
Trzecia umiejętność to uczenie odpowiedzialności osób dorosłych tworzące zespół. Dzięki tej umiejętności Zarządzający wie jak doprowadzić do odpowiedzialnego działania osoby kompetentne, trudne lub inne od niego. Tworzy odpowiedzialny zespół, reaguje asertywnie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, a przez to buduje szacunek członków zespołu do siebie i współpracowników.

Twoja ocena: 5
Ocena firmy: 4.9 - 7 głosów

Opinie o firmie

Podobne firmy

r e k l a m a